My Booking
icon1900 1188
iconMenu

Lễ hội Gò Đống Đa

Event

08/08/2022 09:33

Lễ hội Gò Đống Đa diễn ra hàng năm vào ngày mùng 5 tháng Giêng Âm lịch và đây là một trong những lễ hội sớm nhất trong năm Âm lịch. Đây là lễ hội chiến thắng ghi nhớ chiến công hiển hách của vua Quang Trung - người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

JO May Be Interested In