My Booking
iconMenu

Hội Sáo Đền Ở Thái Bình - Lễ Hội Thả Diều Độc Đáo

Event

14/06/2024 06:42

Hàng năm, hội Sáo Đền được tổ chức từ ngày 18/3 đến ngày 28/3 âm lịch. Ngoài phần tế lễ là phần hội với nhiều trò chơi như: chọi gà, chơi cờ người, đặc biệt là phần thi sáo diều thu hút được đông đảo du khách thập phương và nhân dân trong xã về tham dự.

JO May Be Interested In