My Booking
iconMenu

Núi Phai Vệ

Travel

29/03/2023 03:04

Di tích khảo cổ học núi Phai Vệ hiện thuộc phường Vĩnh Trại, có vị trí trung tâm, phía Đông thành phố Lạng Sơn. Đây là một trong những di tích khảo cổ học nổi tiếng, nơi các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều dấu vết cổ sinh vật. 

JO May Be Interested In